Bendrosios nuostatos:

1.1. Privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus, kuriais remdamasis Pardavėjas (toliau - "Žirniukas.lt") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.

1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.


Registracijos taisyklės

2.1. Registracijos metu Jūs pateikiate savo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą, šie duomenis privalo būti pateikti teisingi. Duomenys nurodomi privalomuosiuose laukuose. Taip pat registracijos formoje savo noru galite pateikti neprivalomus duomenis: amžių, lytį bei gimimo datą. Asmeniniai duomenis naudojami siuntų pristatymui: Lietuvos paštu, kurjeriu arba tuo atveju, kai nenurodomas terminalo adresas.

2.2. Duomenis pateikti privalomuosiuose laukuose naudojami užsakymo vykdymui bei sprendžiant problemas dėl užsakymo pristatymo.

2.3.  Ne asmeniniai duomenys, susiję su įsigytomis prekėmis, bei duomenys, pateikti savo noru gali būti panaudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių domenų rinkimas neleis nustatyti Jūsų tapatybės tiesiogiai ar netiesiogiai.


Asmens duomenų perdavimas trečioms šalims 

3.1. Asmens duomenis yra perduodami trečioms šalims tik 2.2. dalyje nustatytiems tikslams įvykdyti.

3.2. Asmens duomenis neperduodami jokioms trečioms šalims be Jūsų raštiško sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.


Asmens duomenų pakeitimas ir nustatymas

4.1. Registracijos formoje pateiktus asmens duomenis galite pakeisti bei atnaujinti. 

4.2. Pakeista ar atnaujinta informacija apie Jus naudojama aukščiau išvardintiems 2.2. tikslams įvykdyti.


Informacijos/pretenzijų perdavimas

5.1. Informacijos/pretenzijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, pateikiamos elektroniniu paštu info@zirniukas.lt. 

5.2. Žirniukas.lt į pateiktą raštą atsako tokia pačia forma, kokia yra gautas pats raštas.


Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Jūs sutinkate, kad duomenys, kurie buvo pateikti registracijos metu būtų naudojami bei tvarkomi šiose sąlygose nurodytomis taisyklėmis.

 

Paskyros

7.1. Žirniukas.lt turi savo paskyrą www.facebook.com profilyje, paskyros nuoroda ( https://www.facebook.com/zirniukas.lt ). Šiame profilyje taip pat galioja tos pačios nustaytos Privatumo Sąlygos.


Taisyklių keitimas

8.1. Pasiliekame teisę iš dalies ar visiškai e-parduotuvėje pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai informduodami e-parduotuvėje.

8.2. Jei po pasikeitusių sąlygų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis sąlygomis - Jūs sutinkate su pakeitimais.